چرا برخی از بادام ها تلخ هستند؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۰:۲۷:۵۴

بادام

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا برخی از بادام ها تلخ هستند و برخی دیگر نه.
تلخی بادام به علت خرابی یا کهنگی آن نیست بلکه خود بادام از ابتدا تلخ است. بادام تلخ و شیرین از دو درخت متفاوت بوجود می آیند. درخت بادام شیرین و درخت بادام تلخ.
بادام تلخ از لحاظ ظاهری پهن تر و کوتاه تر است و نکته جالب این است که شکوفه های بادام شیرین سفید و شکوفه های درخت بادام تلخ صورتی رنگ هستند.

بادام-شیرین

بادام-تلخ