بادام تلخ چه کاربردی دارد؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۰:۲۷:۵۴

کاربرد-بادام-تلخ
یکی از کاربردهای بادام تلخ استفاده از روغن آن است. این روغن به عنوان نرم کننده و یا به طور مستقیم برای استفاده روی پوست استفاده نمی شود بلکه کاربرد آن بخاطر عطر فوق العاده ی بادام آن است که از آن در تولید عطر و صابون و کرم ها استفاده می شود.
از آنجا که بادام تلخ بخاطر وجود سیانور در آن سمی است در محصولات بهداشتی که بادام تلخ به کار رفته است فقط از بنزآلدهید استفاده شده و این محصولات برای استفاده کاملا بی خطر هستند.