فصل کیوی چه موقع است؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

فصل کیوی کیه فصل کیوی

کیوی ها معمولا در اواخر پاییز کاملا رسیده می شوند و عموما در ماه های آبان ، آذر ، دی و بهمن در دسترس هستند.
اگرچه ممکن است این میوه ها را در سرد خانه ها ذخیره کنند و در فصل بهار هم این میوه در دسترس قرار گیرد.

فصل کاشت کیوی

فصل کاشت کیوی از ماه خرداد آغاز میشود و میتواند تا شهریور ماه هم ادامه داشته باشد.

..