کیوی خونی چیست؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

کیوی تو سرخ چیست

در سال های اخیر نوعی از کیوی در رسانه های اجتماعی دیده میشود که گوشتی نرم و نسبتا کم رنگ دارد و حلقه ی قرمزی دور هسته های کیوی مشاهده میشود که به این کیوی اصطلاحا کیوی خونی یا تو سرخ می گویند.
رنگ قرمزی که در کیوی وجود دارد به خاطر ماده ای به نام آنتوسیانین است که رنگدانه ای کاملا طبیعی است. این ماده در پرتقال تو سرخ ، تمشک ، توت فرنگی و ... وجود دارد.
این کیوی دارای بافتی نرم و آبدار است و طعم شیرین توت مانندی دارد.

کیوی خونی کیوی تو سرخ کیوی قرمز.

کیوی قرمز کیوی قرمز چیست کیوی خونی

کیوی قرمز کیوی توسرخ کیوی خونی

 

..