کاربرد-بادام-تلخ
یکی از کاربردهای بادام تلخ استفاده از روغن آن است. این روغن به عنوان نرم کننده و یا به طور مستقیم برای استفاده روی پوست استفاده نمی شود بلکه کاربرد آن بخاطر عطر فوق العاده ی بادام آن است که از آن در تولید عطر و صابون و کرم ها استفاده می شود.
از آنجا که بادام تلخ بخاطر وجود سیانور در آن سمی است در محصولات بهداشتی که بادام تلخ به کار رفته است فقط از بنزآلدهید استفاده شده و این محصولات برای استفاده کاملا بی خطر هستند.

بادام

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا برخی از بادام ها تلخ هستند و برخی دیگر نه.
تلخی بادام به علت خرابی یا کهنگی آن نیست بلکه خود بادام از ابتدا تلخ است. بادام تلخ و شیرین از دو درخت متفاوت بوجود می آیند. درخت بادام شیرین و درخت بادام تلخ.
بادام تلخ از لحاظ ظاهری پهن تر و کوتاه تر است و نکته جالب این است که شکوفه های بادام شیرین سفید و شکوفه های درخت بادام تلخ صورتی رنگ هستند.

بادام-شیرین

بادام-تلخ

123